آیا آزمون دولینگو جایگزین مناسب آزمون آیلتس (IELTS) هست؟ بله و خیر!!

آیا آزمون دولینگو جایگزین مناسب آزمون آیلتس (IELTS) هست؟ بله و خیر!!

آزمون دولینگو (Duolingo English Test) چیست؟ یک آزمون سنجش زبان انگلیسی و مبتنی بر کامپیوتر است که کاملا به صورت آنلاین مهارت های چهارگانه (خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن) شما را ارزیابی می کند. آزمون به صورت تطبیقی…