#تیم یک تیم رهبری با بصیرت

مدیران ما به عنوان نمونه هدایت می شوند و هر روز ما را برای انجام کارهای بزرگ راهنمایی می کنند. یادگیری آنلاین روشی جدید برای اکتشاف ارائه می دهد.

سامان پورایلیایی

مدرس زبان انگلیسی تخصصی

سمانه بیدلی

مدرس زبان انگلیسی

عسل عباسی

مدرس زبان انگلیسی

مرضیه بصیرنژاد

پشتیبان آنلاین

تبدیل به یک مدرس شوید

در آموزش عالی یک نخبه جدید وجود دارد: دانشگاه هایی که میلیون ها نفر از آنها ثبت نام کرده اند.

همکار شوید

به میلیونها نفر از سراسر دنیا بپیوندید که با هم یاد می گیرند. یادگیری آنلاین به همان اندازه چت آسان و طبیعی است.