پادکست زبان انگلیسی BBC- اختراع زبانها

اغلب زبان آموزان مراحل گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی را نمیدانند و گاهی با طی نمودن  مسیر اشتباه یا طولانی  نه تنها هیچگونه کمکی به تقویت مهارت listening  خود نمی کنند  بلکه باعث می شوند از یادگیری زبان انگلیسی خسته شده و آن را  در نیمه راه رها نمایند. با تقویت مهارت Listening  در این بخش به شما کمک خواهیم کرد که به صورت درست و اصولی به پادکست ها گوش کنید و مهارتهای Listening  و Speaking  خود را تقویت نمایید و نهایتاً خود را  برای شرکت در آزمون IELTS آماده نمائید.

 در این بخش با مراحل درست و اصولی گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی آشنا می شوید:

1-    گوش دادن به فایل صوتی بدون دیدن متن یا Transcript  فقط جهت متوجه شدن ایده کلی پادکست.

2-    گوش دادن دوباره به فایل صوتی به همراه خواندن متن آن جهت متوجه شدن بیشتر موضوع و همچنین یادگیری لغات بیشتر و تلفظ صحیح  آنها با جستجو در دیکشنری.

3-    مطالعه کلید واژه های مندرج در جدول و سعی در به خاطر سپردن آنها و افزایش دایره لغات

4-    گوش دادن به  فایل صوتی برای بار سوم  و سعی در درک کامل آن با علم به  کلید واژه های موجود در متن

5-    گوش دادن به فایل صوتی برای بار چهارم و متوقف کردن فایل صوتی هر 5 یا 7 ثانیه یکبار و سعی در تکرار و به خاطر آوردن جملات عنوان شده در فایل صوتی با تکیه بر تکنیک shadowing و سپس نوشتن یا به روی کاغذ آوردن جملاتی که به خاطر سپرده اید.

6-    مقایسه متن نوشته شده توسط زبان آموز با متن پادکست و پیدا کردن اشکالات احتمالی موجود.

با این روش  و روشهای نوینی که موسسه کارتاک در دوره های تخصصی Listening    ,  وIELTS در اختیار شما زبان آموزان خواهد گذاشت،  می توانید  درکوتاه ترین زمان ممکن پیشرفت چشمگیری را احساس  و از زبان آموختن لذت ببرید. با شرکت در دوره های Listening آیلتس تکنیک هایی را به شما آموزش خواهیم داد که با توجه به زمان محدود آزمون با کمترین میزان استرس به سوالات آن پاسخ دهید.

p0b9xbg7

پادکست زبان انگلیسی BBC اختراع زبانها، درباره چگونگی پیدایش و توسعه زبانهای مختلف می باشد. این پادکست به همراه متن (Transcript) و لغات کلیدی (key words)  و معانی آنها برای شما تهیه شده است.

در پادکست زبان انگلیسی BBC- اختراع  زبانها درباره قسمت های جدید زبان انگلیسی که توسط مردم اختراع  یا ساخته شده و یا به طور کلی از دنیایی متفاوت می آید  صحبت می شود که در یک یا دو دهه اخیر در زبان محاوره و یا برخی فیلم های سینمایی استفاده می شده است.

فایل صوتی پادکست انگلیسی BBC- اختراع زبانها

سوال پادکست انگلیسی BBC- اختراع زبانها

In 2010, Klingon became the first invented language to do what? Is it:

  1. a) Have its own dictionary?
  2. b) Have an opera written? Or,
  3. c) Be recognized as an official language by the United Nations?

متن پادکست ( Transcription) انگلیسی BBC- اختراع زبانها

Sam

Hello. This is 6 Minute English from BBC Learning English. I’m Sam.

Neil

And I’m Neil. How are you today, Sam?

Sam

Thanks for asking Neil, I’m fine… not!

Neil

Sorry, so are you fine? Or not…?

Sam

Oh, did I confuse you? My bad!

Neil

Sam is speaking English, just a very modern type of English, for example saying ‘my bad’, instead of ‘my fault’ as a way of accepting that she’s wrong.

Sam

Or adding ‘not’ at the end of a sentence to show I really mean the opposite of what I said. Both are examples of small changes in English which have happened naturally over the last decade or two.

Neil

Changes like these happen because, unlike say, Latin, which no-one speaks day-to-day, English is a living language – a language people speak and use in their ordinary lives.

Sam

New bits of English are invented as people use the language in new ways, but what happens when a language comes from an entirely different galaxy – somewhere like Qo’noS, home planet of the Klingons?

Neil

Yes, when sci-fi TV show, Star Trek, introduced alien characters called Klingons, the makers needed to invent a whole new language – Klingon.

Sam

Entirely made-up and unrelated to any human language, Klingon has developed a life of its own. Today you can even study it at university. So, Neil, my quiz question is this: in 2010, Klingon became the first invented language to do what? Is it:

  1. a) Have its own dictionary?
  1. b) Have an opera written? Or,
  1. c) Be recognized as an official language by the United Nations?

Neil

Hmmm, every language needs vocabulary, so I’ll say a) Klingon was the first invented language to have its own dictionary.

Sam

OK, Neil, I’ll reveal the answer later in the programme. Klingon isn’t the only made-up language invented for the movies. David Peterson is the creator of Dothraki, a language used in the fantasy TV show, Game of Thrones.

Neil

From his home in Los Angeles, David spoke to Michael Rosen, presenter of BBC Radio 4 programme, Word of Mouth. They discussed Saint Hildegard who created the very first made-up language in the 12th century:

David Peterson

What she had was an entire list of nouns, a whole list of nouns – many of them godly, many of them not, and she would drop them into songs using Latin grammar and other Latin words, so it’s not a language proper in the way that we understand it now, because really when we talk about a language it’s not just the vocabulary, it’s the grammar – nevertheless we still kind of look on her as the patron saint of modern conlanging.

Sam

Saint Hildegard invented new nouns but used Latin grammar, so David doesn’t think her invention is a proper language. Nevertheless, Saint Hildegard is considered the patron saint of languages.

Neil

The patron saint of something refers to a Christian saint who is believed to give special help to a particular activity. Here, the activity is inventing a conlang, short for constructed language – artificially invented languages, like Klingon and Dothraki.

Sam

Another famous constructed language, Esperanto, was invented in 1887 by Polish doctor, Ludwik Zamenhof. He wanted to make it easier for people who spoke different languages to communicate with each other.

Neil

Listen as David Peterson speaks Esperanto with Michael Rosen and tests how much he understands for BBC Radio 4 programme, Word of Mouth:

David Peterson

You are an English speaker from Western Europe, and in the 19th Century ‘universal’ meant ‘able to be understood by people from WesternEurope’.

And so, for example to say, ‘I speak Esperanto’, ‘mi parolas Esperanton’.

Michael Rosen

Yes, I might have got that one – the ‘parle’ bit from its Latin root, and ‘me’, obviously. Try me again.

David Peterson

Kiel vi fartas?

Michael Rosen

Who is my father? No, ‘Where am I travelling’? Er, no I got stuck on that one!

Sam

Like Spanish, Italian and other modern European languages, Esperanto is based on Latin. Michael guessed the meaning of the Esperanto word ‘parolas’ from its Latin root – the origin or source of a language.

Neil

But the second sentence of Esperanto isn’t so easy. Michael gets stuck on that one – he can’t answer because it’s too difficult.

Sam

I think I’d probably get stuck on that as well. But at least Esperanto was invented for humans, not alien creatures from outer space!

Neil

And speaking of creatures from outer space, did I get the right answer to your quiz question, Sam?

Sam

I asked Neil about an unusual first achieved by the made-up alien language, Klingon.

Neil

I guessed it was the first invented language to have its own dictionary.

Sam

Which was… the wrong answer, I’m afraid. Incredibly, the correct answer was c) – in 2010 a company of Dutch musicians and singers performed the first ever Klingon opera! The story must have been hard to follow but I’m sure the singing was out of this world!

Neil

MajQa! That’s Klingon for ‘great’. OK, let’s recap the vocabulary from our discussion about invented languages, also called constructed languages, or conlangs for short.

Sam

A living language, like English, is a language that people still speak and use in their ordinary lives.

Neil

The phrase, my bad, originated in the United States but is also used in Britain as an informal way to say, ‘my fault’ or to tell someone that you’ve made a mistake.

Sam

A patron saint is someone believed to give special help and protection to a particular activity.

Neil

The root of a languagemeans its origin or source.

Sam

And finally, if you get stuck on something, you’re unable to complete it because it’s too difficult.

Neil

That’s all the time we have for this programme about invented languages. ‘Gis revido baldau’- that’s Esperanto for ‘see you again soon’.

Sam

In other words, ‘Qapla’, which is how Klingons say ‘goodbye’. Qapla!

Neil

Qapla

جدول لغات کلیدی پادکست

فارسی انگلیسی واژه
زبان روزمره
a language that people still speak and use in their ordinary lives
living language
مقصر من هستم
used instead of ‘my fault’ to admit that you have made a mistake (informal, USA)
my bad
الگوی حامی
someone who is believed to give special help and protection to a particular activity
patron saint
زبان ساخته شده
constructed language; artificially invented language, such as Esperanto and Klingonconstructed language; artificially invented language, such as Esperanto and Klingon
conlang
اصل و منشأ
origin or source
root (of a language)
عدم توانایی در ادامه و یا کامل کردن کاری که انجام می دهید به دلیل سختی زیاد
be unable to continue or complete what you’re doing because it’s too difficult
get stuck on (something)

امیدوارم از پادکست زبان  انگلیسی BBC- اختراع زبان ها لذت برده باشید.

گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری، یادگرفتن لغات جدید به همراه تلفظ صحیح آنها می باشد که به تقویت مهارت مکالمه زبان انگلیسی و حتی افزایش سطح اطلاعات عمومی شما نیز کمک زیادی خواهد نمود و در عین حال شما از مطالعه زبان انگلیسی لذت خواهید برد زیرا می توانید با موضوعات مورد علاقه خود شروع کنید و با گوش دادن به پادکستهای مربوط به آن موضوع ضمن افزایش سطح اطلاعات خود در زمینه موضوع مورد نظر، مهارت لیسنینگ خود را نیز  افزایش دهید.

پادکست های BBC، از جمله بهترین منابع برای تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ هست. نه تنها وسعت کلمات را در ذهن شما بیشتر می کند، بلکه معلومات عمومی شما رو هم تحت تاثیر قرار میدهد تا در زمان انجام اسپیکینگ آیلتس، به اندازه کافی سرعت عمل برای Brain storming  داشته باشین و شانس موفقیت خود را در آزمون آیلتس افزایش دهید. زیرا متأسفانه بسیاری از زبان آموزان هیچ ایده ای در مورد موضوع ارائه شده در آزمون آیلتس ندارند و یا در حین آزمون اطلاعات ناچیزی راجع به موضوع مورد نظر دارند که این امر باعث     می شود در آزمون Speaking آیلتس سرعت صحبت کردن آنها به دلیل نداشتن ایده کاهش یابد. گوش دادن به پادکست های متنوع به حل این موضوع کمک شایانی میکند که علاوه بر افزایش سطح Listening  سرعت صحبت کردن شما را نیز افزایش می دهد.

از آنجایی که پادکست های BBC  دارای لهجه بریتانیایی –British  هستند، می توان از آنها برای تمرین مهارت لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس استفاده کرد. در ضمن، لغت های داخل این پادکست ها، کلمات محاوره ایی هست که مردم عادی در زمان صحبت کردن استفاده می کنند و در ضمن موضوعات پادکست ها برگرفته از اتفاقات روز دنیا هست. صحبت کردن مانند زبان مادری، برای هر زبان آموزی از اهمیت بالایی برخوردار هست، پس با پادکست زبان انگلیسی BBC می توانید Native-Like  صحبت کنین.

در آموزشگاه زبان انگلیسی آنلاین کاراتاک میتوانید به آخرین پادکست های  BBC- 6Minute English دسترسی داشته باشید و در کنار متن فایل صوتی، از جدول لغات استفاده شده در فایل صوتی برای افزایش دایره لغات خود استفاده کنین. در کاراتاک، می توانید در دوره های آموزش زبان انگلیسی آنلاین متناسب با سطح خود که بعد از تعیین سطح و مشاوره آنلاین مشخص می شود، شرکت کنید. به همین منظور برای ثبت درخواست تعیین سطح و مشاوره و یا درخواست ثبت نام در دوره ها، اینجا را کلیک کنید.

با معرفی کاراتاک به دوستانتان، از تخفیف های ویژه در هنگام ثبت نام دوره ها استفاده نمایید. میدونستید که ” کارا” یعنی کارآمد؟

یک جلسه رایگان از کاراتاک هدیه بگیرید

روی دکمه زیر کلیک کنید و در جلسه رایگان شرکت کنید