پادکست زبان انگلیسی BBC-چرا ما چیزهای را که یاد میگیریم فراموش می کنیم؟

پادکست زبان انگلیسی BBC-چرا ما چیزهای را که یاد میگیریم فراموش می کنیم؟

پادکست زبان انگلیسی BBC-چرا ما چیزهای را که یاد میگیریم فراموش می کنیم؟ هر زمان که دوست دارید و هر جایی که هستید می توانید به پادکست های آموزش زبان انگلیسی با موضوعات مورد علاقه خود گوش کنید. صرف نظر…

 پادکست زبان انگلیسی BBC- اختراع زبانها

پادکست زبان انگلیسی BBC- اختراع زبانها

پادکست زبان انگلیسی BBC- اختراع زبانها اغلب زبان آموزان مراحل گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی را نمیدانند و گاهی با طی نمودن  مسیر اشتباه یا طولانی  نه تنها هیچگونه کمکی به تقویت مهارت listening  خود نمی کنند  بلکه باعث…

 پادکست زبان انگلیسی BBC- هیپنوتیزم

پادکست زبان انگلیسی BBC- هیپنوتیزم

پادکست زبان انگلیسی BBC- هیپنوتیزم اغلب زبان آموزان مراحل گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی را نمیدانند و گاهی با طی نمودن  مسیر اشتباه یا طولانی  نه تنها هیچگونه کمکی به تقویت مهارت listening  خود نمی کنند  بلکه باعث می…