ویرایش سوم دیکشنری تصویری آکسفورد Oxford Picture Dictionary 3rd Edition

Oxford Picture Dictionary 3rd Edition

کتاب دیکشنری تصویری آکسفورد که به آن  OPD  نیز گفته میشود، توسط Jayme Adelson- Goldstein   و Norma Shapiro   نگارش شده که جلد سوم آن برای استفاده زبان آموزان گرامی بصورت دانلود رایگان در اینجا قرار داده شده است.

کتاب پیش رو در295 صفحه  و  12 بخش متخلف، لغات پر کاربرد را به تصویر میکشد که دانستن آن برای هر زبان آزمونی هم لازم و هم باتوجه به مصور بودن آن، راحت می گردد.

مطالعه این کتاب بعنوان یک دیکشنری کاربردی به زبان آموزان سطوح elementary ، Pre-Intermediate  و Intermediate  حتما توصیه می گردد.

بخش های اصلی این کتاب به شرح زیر می باشد:

 

1.       زبان روزمره Everyday Language

2.       مردم People

3.       مربوط به خانه  Housing

4.       غذا Food

5.       لباس  Clothing

6.       سلامتی Health

7.       جامعه  Community

8.       حمل و نقل  Transportation

9.       کاریابی  Job Search

10.   محل کار The Workplace

11.   تحصیلات آکادمیک  Academic Study

12.   تفریح Recreation