دوره های ترمیک

این دوره جهت تقویت عمومی زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته طراحی شده است همچنین محتوای آموزشی این دوره تمرکز بر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی Speaking, Listening, Reading و Writing ذارد، بنابراین این دوره ها به عنوان دوره های pre-IELTS در نظر گرفته می شوند که افراد با هر سن و هر میزان از دانش زبان انگلیسی قادر به شرکت در این دوره ها خواهند بود.

در دوره های ترمیک کتاب های معتبر American English File و یا English File تدریس خواهند شد و کتاب به صورت فایل PDF در اختیار زبان آموزان قرار خواهد گرفت.

 

آموزش آنلاین کاراتاک به دور از اهداف بیزنس محور و به دنبال افزایش کیفیت آموزشی، یک جلسه از هر دوره را به صورت کاملا رایگان به زبان آموزان عزیز پیشنهاد می دهد، شما می توانید پس از شرکت در اولین جلسه و ارزیابی روند کلاس و عملکرد اساتید اقدام به ثبت نهایی کلاس مورد نظر خود کنید.

 

مدت دوره:

48

ساعت
اساتید دوره:
سامان پورایلیایی
سطح کلاس خصوصی – یک نفره نیمه گروهی –VIP – دو نفره گروهی – 4 نفره
Beginner
143.000 تومان (جلسه ای)
58.500 تومان (جلسه ای)
39.000 تومان (جلسه ای)
Elementary
149.000 تومان (جلسه ای)
58.500 تومان (جلسه ای)
39.000 تومان (جلسه ای)
Pre-Intermediate
156.000 تومان (جلسه ای)
73.500 تومان (جلسه ای)
49.000 تومان (جلسه ای)
Intermediate
125.000 تومان (جلسه ای)
82.500 تومان (جلسه ای)
55.000 تومان (جلسه ای)
Intermediate Plus
162.000 تومان (جلسه ای)
88.500 تومان (جلسه ای)
59.000 تومان (جلسه ای)
Advanced
175.000 تومان (جلسه ای)
97.500 تومان (جلسه ای)
65.000 تومان (جلسه ای)