دوره های بحث آزاد – Free Discussion

کلاس های بحث آزاد کلاس های مکالمه محور هستند که علاوه بر تقویت مهارت گفتاری به جنبه های دیگر یادگیری زبان انگلیسی از جمله  لغات Vocabulary، اصطلاحات Expressions و ضرب المثل ها Idioms می پردازند.این کلاس ها در هشت سطح استاندارد طبقه بندی شده اند که زبان آموزان پس از تعیین سطح اولیه و بر اساس نظر استاد در یکی از سطوح مبتدی، متوسط یا پیشرفته قرار خواهند گرفت. کلاس های بحث آزاد به صورت گروهی چهار نفره یا دونفره VIP به منظور حفظ کیفیت آموزشی برگزار می گردند.

 

از جمله سر فصل های این دوره:

  • کمک به روان صحبت کردن و افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان
  • ارائه محنوای آموزشی موضوع محور و پوشش کامل موضوعات رایج در زبان انگلیسی
  • آموزش واژگان و اصطلاحات پرکاربرد به منظور افزایش دایره لغات زبان آموزان
  • ارائه فیلم های آموزشی مطابق موضوع هر جلسه و تمرکز بر لغات جدید

 

مدت دوره:

48

ساعت
اساتید دوره:
سامان پورایلیایی
سطح کلاس خصوصی – یک نفره نیمه گروهی –VIP – دو نفره گروهی – 4 نفره
FD1
143.000 تومان (جلسه ای)
95.550 تومان (جلسه ای)
60.000 تومان (جلسه ای)
FD2
143.000 تومان (جلسه ای)
95.550 تومان (جلسه ای)
60.000 تومان (جلسه ای)
FD3
154.700 تومان (جلسه ای)
115.050 تومان (جلسه ای)
74.000 تومان (جلسه ای)
FD4
154.700 تومان (جلسه ای)
115.050 تومان (جلسه ای)
74.000 تومان (جلسه ای)
FD5
167.700 تومان (جلسه ای)
134.550 تومان (جلسه ای)
86.000 تومان (جلسه ای)
FD6
167.700 تومان (جلسه ای)
134.550 تومان (جلسه ای)
86.000 تومان (جلسه ای)
FD7
180.700 تومان (جلسه ای)
154.050 تومان (جلسه ای)
97.500 تومان (جلسه ای)
FD8
180.700 تومان (جلسه ای)
154.050 تومان (جلسه ای)
97.500 تومان (جلسه ای)

( هزینه جزوه های درسی و فایل های آموزشی محاسبه شده است)