پادکست زبان انگلیسی BBC-چرا ما چیزهای را که یاد میگیریم فراموش می کنیم؟

    هر زمان که دوست دارید و هر جایی که هستید می توانید به پادکست های آموزش زبان انگلیسی با موضوعات مورد علاقه خود گوش کنید. صرف نظر از جنبه آموزشی، گوش دادن به پادکست ها، جنبه سرگرمی و افزایش اطلاعات عمومی نیز دارد. با این روش ضمن یادگیری لغات جدید، مهارت شنیداری (Listening) خود را تقویت و با تمرین تکنیک shadowing تلفظ صحیح  لغات رو با لهجه بریتیش آموزش خواهید دید که باعث پیشرفت چشمگیری در روان صحبت کردن (Fluency) شما خواهد شد که این امر قطعاً  برای زبان آموزانی که قصد دارند در آزمون اسپیکینگ آیلتس نمره مطلوبی کسب کنند بسیار ضروری می باشد. یکی از ویژگی های دوره اسپیکینگ آیلتس و همچنین دوره لیسنینگ آیلتس که در آموزشگاه کاراتاک برگزار میشود، ارائه تمرین های بی شمار با استفاده از پادکست زبان انگلیسی می باشد که سرعت پیشرفت زبان آموزان را به شکل چشمگیری افزایش می دهد.

 سعی کنید با تکرار گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی لغات بیشتری را وارد ذهن ناخودآگاه خود نمائید چراکه با این کار حافظه بلند مدت و مهارت Listening خود را تقویت خواهید کرد.

در این بخش پادکست های متنوعی از منابع معتبر و با کیفیت مانند وبسایت BBC، متناسب با نیاز زبان آموزان گردآوری و طبقه بندی شده و شما می توانید بر اساس علاقه مندی و سطح زبان خود پادکست زبان انگلیسی مورد نظر خود را انتخاب و مهارت Listening خود را افزایش دهید.

 با کلیک برروی لینک زیر می توانید در خصوص جزئیات آزمون لیسنینگ آیلتس بیشتر مطالعه کنید و از اهمیت گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی بیشتر مطلع شوید. و در دوره های تخصصی تر یادگیری زبان انگلیسی  مانند دوره لیسنینگ آیلتس و همچنین دوره اسپیکینگ آیلتس، با توجه به نیاز شخصی خود شرکت نمائید.

p0bs1dz1

پادکست زبان انگلیسی BBC چرا ما چیزهایی که یاد میگیرم را فراموش می کنیم؟ درباره اینکه چرا ما مطالب فرا گرفته شده، اسامی افراد یا محل گذاشتن کیف پول و غیره را فراموش می کنیم و همچنین درباره چگونگی به خاطر سپردن مطالب و مراحل آن صحبت می کند. این پادکست به همراه متن (Transcript) و لغات کلیدی (key words)  و معانی آنها برای شما تهیه شده است.

در پادکست زبان انگلیسی BBC- چرا ما چیزهایی که یاد میگیرم را فراموش می کنیم؟ درباره اینکه چگونه دانش آموزان چینی اعداد زیادی را به حافظه میسپارند و اینکه چگونه تکرار، تمرکز و یادگیری عمیق به ما کمک میکند که حافظه بهتری داشته باشیم صحبت می کند.

فایل صوتی پادکست انگلیسی BBC - چرا ما چیزهایی که یاد میگیرم را فراموش می کنیم؟

0:00 / 0:00
Why we forget the things we learn

سوال پادکست انگلیسی BBC- چرا ما چیزهایی که یاد میگیرم را فراموش می کنیم؟

Chinese student, Chao Lu, has a record-breaking memory. In 2005, she recited the numbers of pi, the mathematical equation describing the proportions of a circle – but how many digits did she manage to remember?

 

a)    48,000

 

b)    68,000

 

c)    88,000

متن پادکست ( Transcription) انگلیسی BBC- Why we forget the things we learn

Hello. This is 6 Minute English from BBC Learning English. I’m Georgina.

 

Rob

And I’m Rob.

 

Georgina

Do you have a good memory, Rob? Can you remember people’s names, or where you left your car keys?

 

Rob

Well, I can remember people’s faces, but I have a terrible memory for names. And sometimes I’ll be eagerly reading a book but then a week later I can’t remember a single thing about it!

 

Georgina

Well, you’re not alone. Many people find it hard to remember things they’ve read or learned while other, sometimes useless, information sticks with them.

 

Rob

In this programme, we’ll be finding out why we forget the things we’ve learned, whether that’s someone’s name, a word in English or where you put your wallet.

 

Georgina

But first let me ask you my quiz question, Rob – before I forget. You and I might struggle to remember someone’s phone number but Chinese student, Chao Lu, has a record-breaking memory. In 2005, she recited the numbers of pi, the mathematical equation describing the proportions of a circle – but how many digits did she manage to remember? Was it:

a)    48,000?

b)    68,000?  or

c)    88,000?

 

Rob

Wow! It sounds like Chao Lu has an incredible memory! I’ll say she remembered b) 68,000 digits of pi.

 

Georgina

OK, Rob, let’s remember to find out the answer at the end of the programme.

 

Rob

OK, will do. Someone like Chao Lu might have a photographic memory – the ability to remember things in exact detail, like looking at a photograph. But for the rest of us, things are more complicated.

 

Georgina

Dr Jared Horvath is an educational neuroscientist at the University of Melbourne. According to him, there are two rules which explain how we remember information.

 

Rob

Listen to Dr Horvath talking to BBC World Service programme, The Why Factor, and see if you can hear the two rules he mentions:

 

Dr Jared Horvath

Rule number one is repetition is key. The odds of remembering something after a one-off are incredibly slim…unless you can immediately link it to something you already understand – so, my middle name is Cuney… if I ever meet someone named Cuney I’ll never forget that ‘cos I have an immediate link… but if I meet someone named Joe… so a one-off, we all pretty much suck at it – unless we focus. So then rule two then becomes, we remember what we focus on.

 

Georgina

The first rule for remembering is repetition. The odds – meaning the probability, of remembering something are low if you learn it as a one-off – something that only happens once.

 

Rob

Dr Horvath’s second rule is about focus: we remember what we focus on. This involves making links between new information and something you already understand.

 

Georgina

These are the most effective methods of remembering, and most of us suck at – or are bad at – other ways of remembering things.

 

Rob

Now, of course, one group of people who need good memory is students. Do you remember cramming for school exams, Georgina?

 

Georgina

Ah yes, staying up late trying to revise everything the night before an exam. I remember doing that – but it didn’t work!

 

Rob

Yes. Dr Horvath’s research found that students who cram for tests forget around 90% of what they studied within 72 hours.

 

Georgina

He thinks education shouldn’t be about trying to cram students’ heads with facts and figures. It should involve something more meaningful, as he explains to BBC World Service’s, The Why Factor:

 

Dr Jared Horvath

The thing that I like about education is its really moving from a model of  ‘just memorise as much as you can’ into what we now call deep learning which is, instead of giving you a hundred things and I just need to know that you can remember them, I’m going to give you ten things and instead of just being able to remember them, I want you to be able to describe it deeply and come up with new ways of looking at it.

 

Rob

Traditionally, education involves memorising – learning information exactly as it is so that you can repeat it later.

 

Georgina

But being able to repeat something like a parrot doesn’t always mean you understand it. Dr Horvath advocates a technique called deep learning – a complete way of learning something that means you fully understand and will not forget it.

 

Rob

So, remember: repetition, focus and deep learning are the memory muscles we need. Maybe that’s how Chinese student, Chau Lu, developed her record-breaking memory. You do remember your quiz question, don’t you, Georgina?

 

Georgina

Yes, thank you, Rob – my memory isn’t that bad! I asked you how many digits of the mathematical equation, pi, she could remember.

 

Rob

And I said b) 68,000 digits.

 

Georgina

Which was… the correct answer! Actually, the number was so long it took her over 24 hours without a break to recite it all!

 

Rob

Oh Wow! Her brain must have be aching after all that. OK, let’s recap the vocabulary from this programme starting with a photographic memory which is the ability to remember things in exact detail, like looking at a photograph.

 

Georgina

The odds of something happening mean the chances that it will happen.

 

Rob

A one-off is something that only happens once.

 

Georgina

To suck at something is an informal way to say ‘be bad at doing something’. It’s more common in American English.

 

Rob

If you memorise something, you learn it exactly so that you can repeat it later.

 

Georgina

And finally, deep learning describes a complete way of learning something so that you fully understand it and will not forget it.

 

Rob

OK, well, that’s all from us, but don’t forget to join us again soon for more trending topics and top tips to help you remember useful and everyday English vocabulary. Bye for now!

Georgina

Bye!

جدول لغات کلیدی پادکست

فارسی انگلیسی واژه
حافظه تصویری
the ability to remember things in exact detail, like looking at a photograph
photographic memory
تغییرات احتمالی
the chances or probability that something will happen
the odds of
مواردی که یکبار اتفاق میافتد
something that only happens once
a one-off
در انجام کاری بد عمل کردن
be bad at (doing) something (US)
suck at (something)
به خاطر سپردن
learn something exactly so that you can repeat it later
memorise
یادگیری عمیق
a complete way of learning something that means you fully understand it and will not forget it
deep learning

امیدوارم از پادکست زبان  انگلیسی BBC- چرا ما چیزهایی که یاد میگیرم را فراموش می کنیم؟

گوش دادن به پادکست زبان انگلیسی روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری، یادگرفتن لغات جدید به همراه تلفظ صحیح آنها می باشد که به تقویت مهارت مکالمه زبان انگلیسی و حتی افزایش سطح اطلاعات عمومی شما نیز کمک زیادی خواهد نمود و در عین حال شما از مطالعه زبان انگلیسی لذت خواهید برد زیرا می توانید با موضوعات مورد علاقه خود شروع کنید و با گوش دادن به پادکستهای مربوط به آن موضوع ضمن افزایش سطح اطلاعات خود در زمینه موضوع مورد نظر، مهارت لیسنینگ خود را نیز  افزایش دهید.

پادکست های BBC، از جمله بهترین منابع برای تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ هست. نه تنها وسعت کلمات را در ذهن شما بیشتر می کند، بلکه معلومات عمومی شما رو هم تحت تاثیر قرار میدهد تا در زمان انجام اسپیکینگ آیلتس، به اندازه کافی سرعت عمل برای Brain storming  داشته باشین و شانس موفقیت خود را در آزمون آیلتس افزایش دهید. زیرا متأسفانه بسیاری از زبان آموزان هیچ ایده ای در مورد موضوع ارائه شده در آزمون آیلتس ندارند و یا در حین آزمون اطلاعات ناچیزی راجع به موضوع مورد نظر دارند که این امر باعث     می شود در آزمون Speaking آیلتس سرعت صحبت کردن آنها به دلیل نداشتن ایده کاهش یابد. گوش دادن به پادکست های متنوع به حل این موضوع کمک شایانی میکند که علاوه بر افزایش سطح Listening  سرعت صحبت کردن شما را نیز افزایش می دهد.

از آنجایی که پادکست های BBC  دارای لهجه بریتانیایی –British  هستند، می توان از آنها برای تمرین مهارت لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس استفاده کرد. در ضمن، لغت های داخل این پادکست ها، کلمات محاوره ایی هست که مردم عادی در زمان صحبت کردن استفاده می کنند و در ضمن موضوعات پادکست ها برگرفته از اتفاقات روز دنیا هست. صحبت کردن مانند زبان مادری، برای هر زبان آموزی از اهمیت بالایی برخوردار هست، پس با پادکست زبان انگلیسی BBC می توانید Native-Like  صحبت کنین.

در آموزشگاه زبان انگلیسی آنلاین کاراتاک میتوانید به آخرین پادکست های  BBC- 6Minute English دسترسی داشته باشید و در کنار متن فایل صوتی، از جدول لغات استفاده شده در فایل صوتی برای افزایش دایره لغات خود استفاده کنین. در کاراتاک، می توانید در دوره های آموزش زبان انگلیسی آنلاین متناسب با سطح خود که بعد از تعیین سطح و مشاوره آنلاین مشخص می شود، شرکت کنید. به همین منظور برای ثبت درخواست تعیین سطح و مشاوره و یا درخواست ثبت نام در دوره ها، اینجا را کلیک کنید.

با معرفی کاراتاک به دوستانتان، از تخفیف های ویژه در هنگام ثبت نام دوره ها استفاده نمایید. میدونستید که ” کارا” یعنی کارآمد؟

یک جلسه رایگان از کاراتاک هدیه بگیرید

روی دکمه زیر کلیک کنید و در جلسه رایگان شرکت کنید